SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT

GÖTEBORGS STADSMUSEUM
SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
SKOLSAMLINGSGRUPP & WEBBREDAKTION

 
SKOLSAMLINGSGRUPPEN & WEBBREDAKTION:
 
Margaretha Sahlin, kontaktperson
margarethasahlin32@gmail.com
031 - 28 71 81
 
Medlemmar:
Iréne Eriksson
Agnetha Eliasson
Gunnar Hejde
Ing-Britt Lings
Margaretha Sahlin
 
Stadsmuseets kontaktperson
Pernilla Karlsson
pernilla.karlsson@kultur.goteborg.se
031 - 368 36 45
 
webbansvarig
Anny Rousing Andersson
ara@grkom.se  

 

 
www.folkbildningssallskapet.se