SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT

GÖTEBORGS STADSMUSEUM
SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
SKOLSAMLINGSGRUPP & WEBBREDAKTION

 
SÄLLSKAPET FÖR FOLKUNDERVISNINGENS BEFRÄMJANDE INOM GÖTEBORGS STIFT
Om du vill veta mer om Sällskapet eller bli medlem
är du välkommen att ta kontakt med någon i Sällskapets styrelse.
 
SÄLLSKAPETS STYRELSE:
 
Per Eckerdal, ordförande
kontaktas via:
Holger Sandelin, sekreterare
holger.sandelin@svenskakyrkan.se
031 - 771 29 52
Gunnar Hejde, ledamot
gunnar.hejde.gh@gmail.com
031 - 29 60 96
   
Börje Rådesjö, sekreterare
borje.radesjo@outlook.com 
031 - 335 52 78
Margaretha Sahlin, ledamot
margarethasahlin32@gmail.com
031 – 28 71 81
   
Margrethe Kristensson, kassaförvaltare
margrethe.kristensson@telia.com
Margareta Åkerström, ledamot
margareta.akerstrom@comhem.se
031 – 40 51 53
   

 

 

 
www.folkbildningssallskapet.se